Seminaria magisterskie

Dr Karolina Nowak


OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIUM MAGISTERSKIE

dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

 

 

Imię i Nazwisko: dr Karolina Nowak

 

 

Tytuł seminarium:  Aksjologia wobec ekonomii, ekonomia wobec aksjologii

 

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej

 

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

 

Øekonomia – dismal science

Øprawda w ekonomii – realizm czy konstruktywizm

Ødobro w ekonomii – biznes odpowiedzialny społecznie (CSR), etyka zawodowa, ekonomia społeczna

Øpiękno w ekonomii – urynkowienie sztuki, artysta-przedsiębiorca

Øaksjologiczne i ekonomiczne wymiary dychotomii: społeczeństwo książeczki oszczędnościowej versus społeczeństwo karty kredytowej

 

 

Przykładowe tytuły prac magisterskich:

 - ustalane indywidualnie z seminarzystą

 

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium:

stacjonarne 2 osoby/ niestacjonarne 2 osoby

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

zainteresowanie problematyką proponowaną w ofercie tematycznej seminarium.

 

Kontakt mailowy k.nowak@ue.poznan.pl 

lub w  godzinach dyżuru

czwartek 17:20 – 18:20 p.308 Bud.C (po potwierdzeniu mailowym)