Seminaria magisterskie

Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska


OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIUM MAGISTERSKIE

dla studentów stacjonarnych  II stopnia

 

Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

 

Tytuł seminarium: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania życia gospodarczego

 

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

·        ekonomia społeczna

·        społeczno-ekonomiczne problemy różnych grup społecznych

·        zachowania ludzi w gospodarce

·        innowacyjność i przedsiębiorczość

·        rynek pracy

·        kultura gospodarowania

·        problemy ekonomiczno-społeczne współczesnych obszarów wiejskich

·        konflikty społeczne

 

 

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:

 

1.           Znaczenie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w kształtowaniu motywacji do pracy

2.           Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska na przykładzie spółki

3.           Organizacje pozarządowe w Gminie Gąsawa a rozwój społeczeństwa obywatelskiego

4.           Polityka prorodzinna w Polsce w świetle współczesnych warunkach życia

5.           Migracja Polaków za granicę w latach ………

6.           Kapitał ludzki młodzieży wiejskiej i jego znaczenie dla rozwoju społeczno- gospodarczego kraju.

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium :   8

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

Zainteresowanie problematyką ekonomiczno-społeczną  

 

Kontakt w godzinach dyżuru: wtorek godz.  16:35-17:35; środa godz. 13:15-14:15 p. 316 C lub   grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl