Uczymy już od 34 749 dni
Doktoranci

mgr Arkadiusz Nowak

PROBLEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA:

Etyka biznesu, etyka zawodowa, pośrednictwo kredytowe

DANE BIOGRAFICZNE 

2012 r. – studium podyplomowe Bankowość  - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2008 r. – tytuł magistra filozofii uzyskany na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska pt. "Myśl chrześcijańska wobec socjalizmu i kapitalizmu. Emmanuel Mounier a Michael Novak" - została wyróżniona w konkursie Magister PAFERE).PUBLIKACJE
Nowak, A. P. (2020). Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznego. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 23(1), 29-42. https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.1.02


DYDAKTYKA

Etyka gospodarcza, socjologia, socjologia biznesu.
Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
bud. C, p.317 
ul. Towarowa 53, 
61-896 Poznań 
tel. (0-61) 854-38-89 
e-mail:
arkadiusz.nowak@ue.poznan.pl