WWW i pomoc techniczna

Pomoc techniczna e-bos

helpdesk@ue.poznan.pl
Kontakt w sprawie problemów z dostępem, zauważonych błędów itp.