WWW i pomoc techniczna

Pomoc techniczna e-dziekanatu

helpdesk@ue.poznan.pl
kontakt w sprawie problemów z dostępem, zauważonych błędów itp.