Nawiązując do ducha najlepszych tradycji akademickich Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nagradza Doktoratem Honoris Causa osoby szczególnie zasłużone, o wysokim statusie naukowym, których praca i osiągnięcia wypełniają misję Uniwersytetu. Uhonorowanie tych osób jest dowodem na społeczne i międzynarodowe zaangażowanie społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.