Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” został zaprojektowany przez artystę plastyka Izabelę Nowacką i zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 20 lutego 2009 roku.

Medal jest kontynuacją tradycji zapoczątkowanej z inicjatywy rektora prof. dra hab. Janusza Piasnego, chcącego upamiętnić jubileusz 60-lecia Uczelni. W dniu 22 stycznia 1986 roku Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Społeczno-Administracyjny, wydał zezwolenie ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na ustanowienie i używanie medalu okolicznościowego pod nazwą Medal „Za zasługi dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”.Awers


Rewers


Na powierzchni awersu, na dole po prawej stronie, wygrawerowane są kapelusz i kaduceusz, będące atrybutami Merkurego – patrona handlu i ekonomii.
Na medalu wyeksponowano lewą połowę symbolu kaduceusza i kapelusza. Kaduceusz ma nadany kształt łuku opisanego na krawędzi obręczy medalu.
U góry znajduje się symetrycznie rozmieszczony, w układzie trójwersowym, napis słowny UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Wzdłuż osi poprzecznej wkomponowany został motyw graficzny nawiązujący do wstęgi. Ma on swoją kontynuację na rewersie.

W górnej części rewersu znajduje się kompozycja słowna MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU”. W prawej górnej oraz lewej dolnej części medalu umieszczono ryt wklęsły będący przedłużeniem motywu wstęgi z awersu.

Środkowa część medalu jest pusta i służy do wygrawerowania nazwiska osoby, której nadano medal.


Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” jest wykonany ze stopu brązu i mosiądzu. Ma kształt okręgu o średnicy 96 mm.