MISJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU:
W poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości.


Nasza misja oznacza, że:
  • kultywujemy tradycję Uczelni stworzonej przez przedsiębiorców i czerpiemy z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu,
  • wyznaczamy trendy w badaniach naukowych,
  • kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą,
  • stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego,
  • szanujemy otoczenie, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Realizując misję, opieramy się na następujących WARTOŚCIACH, czyli zasadach, które są dla nas ważne każdego dnia:
  • jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat,
  • jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia,
  • jesteśmy ODWAŻNI w myśleniu i ROZSĄDNI w działaniu,
  • jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Dążymy do ciągłego rozwoju, dlatego WIZJA UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU to:
W 2030 roku UEP to Uczelnia skupiająca międzynarodową społeczność akademicką, wnosząca wkład do światowej wiedzy ekonomicznej, wspierająca rozwój nowoczesnego biznesu i przyczyniająca się do postępu społecznego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.