Ośrodek Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powołany został Zarządzeniem Rektora UEP nr 10/2011 w sprawie utworzenia Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i powołania Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP z dnia 11 marca 2011 roku.


Działalność Ośrodka i wykonywanie jego zadań koordynuje dyrektor Biblioteki Głównej.

 

Zadania Ośrodka Historii UEP:

  • poszukiwanie i gromadzenie materiałów obejmujących: informacje, dokumenty i przedmioty świadczące o powstaniu i rozwoju Uczelni, a także o wybitnych postaciach nauki i kultury związanych z Uczelnią;
  • zabezpieczanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  • prezentowanie zgromadzonych zbiorów w stałych i czasowych ekspozycjach;
  • udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych, naukowych i promocji Uczelni;
  • upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji Uczelni, w szczególności wśród społeczności UEP oraz Poznania i regionu;
  • wspomaganie organizacji jubileuszy instytucjonalnych i osobowych poprzez dostarczanie materiałów merytorycznych i dokumentacji;
  • współudział w organizowaniu spotkań upamiętniających ważne dla Uczelni osoby i wydarzenia;
  • przygotowywanie i zlecanie do opracowania w wersji elektronicznej materiałów dotyczących historii Uczelni.