czas trwania: 20.10.2015 - 30.04.2016
miejsce ekspozycji: Czytelnia Książek Biblioteki Głównej UEP

Wystawa prezentuje fotografie i materiały dokumentujące bogaty dorobek i osiągnięcia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na przestrzeni lat.

Stowarzyszenie Absolwentów UEP zostało założone w lipcu 1930 roku i jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w kraju. Obecnie misją Stowarzyszenia jest zrzeszanie i promocja absolwentów UEP oraz wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej macierzystej uczelni.
Opracowanie wystawy: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEP i zespół Ośrodka Historii UEP
Opracowanie graficzne plakatów: Biuro Promocji UEP