Sprawozdania finansowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: www.bip.ue.poznan.pl


Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Przygotowanie: Biuro Kwestor (21 grudnia 2012)