Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Executive Committee

W dniu 27 marca 2012 dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP w Katedrze Technologii Informacyjnych został wybrany w drodze elekcji na członka Executive Committee międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association
http://www.eurovr-association.org, zrzeszające europejskie instytucje prowadzących badania w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem założycielem stowarzyszenia EuroVR od 2010 r. Wybór prof. Krzysztofa Walczaka na członka Executive Committee jest dowodem uznania dla jego autorytetu naukowego w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz działalności organizacyjnej w naukowej sieci INTUITION, na bazie której powstało stowarzyszenie EuroVR.