Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Korpus Ekspertów przy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, został zaproszony do udziału w pracach Korpusu Ekspertów przy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie na kadencję 2012 - 2014. Spośród członków Korpusu Ekspertów będą wybierane Zespoły Ekspertów, których zadaniem będzie ocena wniosków o granty badawcze w konkursach przeprowadzanych przez NCN.