Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Nagroda pierwszego stopnia

Dr Jerzy Kaźmierczyk z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr otrzymał nagrodę pierwszego stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz III nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie organizowanym przez Fundację UEP. Nagrodzona praca doktorska nosi tytuł „Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudniania pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach 1996-2008)”, została napisana pod opieką prof. dr. hab. Wacława Jarmołowicza, prof. zw. UEP.