Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Powołanie w skład Zespołu Ewaluacji

Dnia 14 marca 2013 r. dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP został powołany w skład Zespołu Ewaluacji do spraw nauk ekonomicznych HS-5. Zadaniem zespołu jest kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, w Grupach Wspólnej Oceny HS1EK, HS2EK, HS3EK, HS4EK.