Uczymy już od 34 746 dni
Pracowników

Program Grantowy UEP ''Wracam''

Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu pierwszej edycji programu grantowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „WRACAM” adresowanego do osób powracających po dłuższej przerwie w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi. 

Laureatką konkursu w 2013 roku została Pani dr inż. Anna Dankowska z Katedry Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa, której wniosek został oceniony na 58 punktów (na 60 możliwych do zdobycia). Nagrodzony projekt pt. „Wykorzystanie metod chemometrycznych do wykrywania zafałszowań w wybranych produktach spożywczych” będzie realizowany przez 18 miesięcy, począwszy od marca 2014 roku, a jego budżet wyniesie 15 000,00 zł.

 

Gratuluję Zwyciężczyni, a pozostałym Wnioskodawczyniom serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, tym bardziej, że jego poziom był wyrównany i złożone wnioski zostały wysoko ocenione.

 

Jednocześnie zachęcam do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona we wrześniu 2014 roku.