Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Wyróżniona praca magisterska

Praca magisterska Dominiki Jarczewskiej pt. "Odwrócony kredyt hipoteczny jako innowacyjny instrument finansowy dla polskich seniorów" napisana pod kierunkiem dra hab. Jacka Lisowskiego, prof. nadzw. UEP otrzymała wyróżnienie Związku Banków Polskich w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych is społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz "Gazetę Ubezpieczeniową".
W tym samym konkusie w kategorii prac licencjackich II miejsce ex aeqo zajęły prace Alicji Jóźwiak pt. "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i Wielkiej Brytanii - ujęcie produktowe" oraz Jagody Cybińskiej pt. "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w finansowaniu opieki zdrowotnej - doświadczenia słoweńskie i polskie" napisane pod kierunkiem dr Magdaleny Osak.