Przewodnicząca i Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali 236 A (Budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Cedro

na temat: „Kompetencje zawodowe w kształtowaniu poziomu         zaangażownia organizacyjnego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ”
                „Professional competences in developing the level of organizational commitment of the State Fire Service officers ”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP
                                     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                     Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Promotor pomocniczy: dr hab. Gabriela Roszyk - Kowalska, prof. UEP
                                     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                     Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Recenzenci: dr hab. Adela Barabasz, prof. UE
                     Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                     Instytut Organizacji i Zarządzania

                    dr hab. Dagmara Lewicka, prof. AGH
                    Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
                    Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.                                                                                                                                                      

                       Przewodnicząca
              Rady Awansów Naukowych

      dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP