Przewodnicząca i Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 20 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w sali 236 A (Budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Lidii Mroczek - Garniec

na temat: „Determinanty odejść pracowników wiedzy z organizacji działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce ”
                „Determinants of knowledge workers` turnover from organizations operating in business services sector in Poland”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP
                Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
                               
                                    
Recenzenci: prof. dr hab.Aldona Glińska - Neweś
                     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
                     Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
                  
                    prof. dr hab. Mieczysław Morawski
                    Politechnika Warszawska
                    Katedra Procesów Zarządzania


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.                                                                                                                                                      

                       Przewodnicząca
              Rady Awansów Naukowych

      dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP