Przewodnicząca i Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 09 marca 2020 r. o godzinie 11.00 w sali 308 A (Budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Iwony Biernat - Staweckiej

na temat: „Uwarunkowania i wykorzystanie audytu personalnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”
                „Conditions and use of personnel audit in small and medium-sized enterprises ”

Promotor: dr hab. Beata Skowron - Mielnik, prof. UEP
                Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Wojtkowiak
                                     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                     Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

Recenzenci: dr hab. inż. Dominika Bąk - Grabowska, prof. UE
                     Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                     Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa                                                                                                                                                                                                                                
                    dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
                    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
                    Katedra Procesu Zarządzania


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.                                                                                                                                                      

                       Przewodnicząca
              Rady Awansów Naukowych

      dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP