Akademia Innowacyjnego Biznesu to bezpłatne szkolenia skierowane do wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników, służące stałemu podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

 

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, finansowanym przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Akademia ma na celu upowszechnianie oraz popularyzację wiedzy z zakresu kompetencji ekonomicznych oraz poprawę zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej do zmian gospodarczych.


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:  • Tematyka dobrana do potrzeb przedsiębiorców.
  • Eksperci ze świata nauki i praktyki gospodarczej.
  • Wykłady połączone z praktycznymi warsztatami.
  • Twórcza wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i szansa na stworzenie nowych kontaktów biznesowych.
 

Zdobądź nowe kompetencje i rozwiń swój biznes!