Zmiany w prawie unijnym i krajowym w zakresie zamówień publicznych9.12 godz. 16:00 – 20:00 sala 111a


Wykład

”Zmiany w prawie unijnym i krajowym w zakresie zamówień publicznych” jest adresowany do przedsiębiorców, którzy chcą poznawać strategie pozyskiwania publicznych kontraktów. Celem wykładu jest zapoznanie przedsiębiorców z rewolucyjnymi zmianami w zamówieniach publicznych, które będą musiały zostać wkrótce wprowadzone do polskiego systemu prawnego w związku z obowiązywaniem unijnych dyrektyw. Zostaną omówione nowe instytucje prawne najistotniejsze z punktu widzenia codziennej praktyki wykonawców związane z upraszczaniem procedur, zmniejszaniem obciążeń administracyjnych wykonawców i ograniczaniem ilości składanych dokumentów, a także elektronizacją zamówień publicznych.


Wykład poprowadzi Remigiusz Szczepaniak, adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zamówień publicznych. W ramach swoich obowiązków zajmował się doradztwem, przygotowywaniem opinii prawnych, odwołań, skarg i innych pism związanych z zamówieniami publicznymi, a także reprezentował zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi. Jest autorem bloga prawniczego dotyczącego zmian w prawie zamówień publicznych.

 


Warsztat

dot. praktycznych aspektów związanych z planowanymi zmianami w prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem omówienia problematyki wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji w procedurach zamówieniowych, zmian w podejściu do kwalifikacji podmiotowej wykonawców, kryteriów oceny ofert. Omówiona zostanie szczegółowo problematyka zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego. Prezentacja będzie miała charakter otwarty, z możliwości zadawania pytań w trakcie jej przebiegu.


Warsztaty przeprowadzi Paweł Rożyński, prawnik. 

Zajmuje się przede wszystkim problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno–prywatnego współpracując od 2008 roku z kancelarią GWW Legal. Nadzorował przebieg szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania o znacznej wartości przedmiotu zamówienia objęte kontrolą uprzednią Prezesa UZP. Ponad stukrotnie reprezentował wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym z Poznaniu.