Ukazała się książka "Green Controlling and Finance. Case Studies" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Helion.
Książka powstała w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjny program studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącego funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania nazwanego Rozwojem Polskich Uczelni (tzw. Fundusze Norweskie).