Rekrutacja na drugą edycję bezpłatnego kursu, który odbędzie się w dniach 19-20 marca 2016 r. została przedłużona do 13 marca br.  
W kursie może uczestniczyć kadra menadżerska, studenci i absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz pracownicy zainteresowani problematyką controllingu, finansów i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z zapisami projektu, dana osoba może brać udział tylko w jednym rodzaju rezultatów edukacyjnych projektu, tj. warsztatach, kursach lub studiach podyplomowych.
Formularz zgłoszeniowy