Rada Programowa Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie program studiów podyplomowych Green Controlling and Finance