W warsztatach może uczestniczyć kadra menadżerska, studenci i absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz pracownicy zainteresowani problematyką controllingu, finansów i zrównoważonego rozwoju. 

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY

Zgodnie z zapisami projektu dana osoba może brać udział tylko w jednym rodzaju rezultatów edukacyjnych projektu, tj. warsztatach, kursach lub studiach podyplomowych.

Zajęcia odbędą się w dniach 13-14 lutego 2016 r. w godzinach 8.00 - 15.00
Zapisy na drugą edycję kursu odbędą się w dniach  19 - 30 stycznia 2016 roku.
Osoby przyjęte na listę rezerwową pierwszej edycji mają pierwszeństwo podczas rekrutacji na drugą edycję warsztatów. Zostały wcześniej poinformowane o rekrutacji emailowo.