Zespół merytoryczny rozpoczął prace nad drugą książką pod roboczym tytułem "Green controlling and finance. Studium przypadków"