Zaczęła się akcja rekrutacyjna na II edycję studiów podyplomowych Green Controlling and Finance.
Więcej informacji na stronie
Aplikacja