Ukazała się książka "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Beck, seria Finanse, 374 strony


Autorzy, Spis treści oraz Wstęp są do pobrania w plikach obok.