Ukazała się książka "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Helion, 207 stron.
Książka do pobrania w pliku obok.