Koordynator projektu


dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
e-mail: c.kochalski@ue.poznan.pl

Biuro Projektu


mgr Małgorzata Fraszewska
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 812
e-mail: gcf@podyplomowe.ue.poznan.pl
tel. 61-854-38-26
fax 61-854-37-78

Dyżur dla słuchaczy studiów podyplomowych

oraz kandydatów na kursy i warsztaty


Czwartki godz. 14.00-15.00
oraz w terminach zjazdów SP GCF:
piątki godz. 15.00 - 16.00
25.09.2015
09.10.2015
06.11.2015
04.12.2015
15.01.2016
05.02.2016
04.03.2016
08.09.2016

Adres do korespondencji


Biuro Projektu „Green Controlling and Finance”
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań