W warsztatach może uczestniczyć kadra menadżerska, studenci i absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz pracownicy zainteresowani problematyką controllingu, finansów i zrównoważonego rozwoju. 

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY

Zgodnie z zapisami projektu dana osoba może brać udział tylko w jednym rodzaju rezultatów edukacyjnych projektu, tj. warsztatach, kursach lub studiach podyplomowych.