W dniu 2 marca 2016 roku o godz. 16.45 w sali 301A dr Paweł Chudziński Prezes Aquanet S.A. wygłosi wykład pod tytułem "Zastosowanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym jako przykład green controllingu".

Podczas wykładu poruszone zostaną problemy zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym z perspektywy green controllingu. W tym celu zostanie postawionych kilka pytań na które należy w tym kontekście odpowiedzieć. Jak rozumieć green controlling w przedsiębiorstwie wodociągowym? Czy istnieje konkurencja między monopolistami? Jaką drogą zwiększać ekoefektywność? Do czego służy benchmarking w przedsiębiorstwie wodociągowym? Kto ma wpływ, a kto powinien mieć na działalność przedsiębiorstwa wodociągowego? Czy woda zawsze jest za droga i jak droga powinna być? Komu służy przedsiębiorstwo wodociągowe? Czy dbałość o środowisko naturalne jest ważniejsza niż dbałość o klienta? Po co w firmie komunalnej marketing? Czy przedsiębiorstwo wodociągowe powinno działać na zasadzie non for profit? Co jest ważniejsze wyniki finansowe, ochrona środowiska czy społeczność lokalna? Jaką perspektywę powinno widzieć przed sobą przedsiębiorstwo wodociągowe?

Przedstawione zostaną wybrane wyniki badań benchmarkingowych w powiązaniu z ekoefektywnością oraz dylematami zarządczymi i etycznymi w działalności zarządzających przedsiębiorstwem wodociągowym.


Doktor Paweł Chudziński Prezes Zarządu Aquanet S.A. Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w „H. Cegielski Poznań S.A”., pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku Członek Zarządu, a od 1999 Prezes Zarządu. Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej „Fasing – Katowice” oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:”Prywatyzacja gospodarki komunalnej  – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych".