Uczymy już od 35 001 dni
Wykłady otwarte

04.11.2015


W dniu 4 listopada 2015 roku o godz. 16.45 w sali 301A odbędzie się pierwszy, inauguracyjny wykład otwarty. Wykład pt. "Wpływ zmian klimatycznych na decyzje konsumenckie" wygłosi prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor P. Tryjanowski zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekologią, behawiorem i ewolucją, m.in. wpływem inwestycji energetycznych na ptaki i nietoperze. Pracował przy pierwszym rozdziale raportu IPCC  - o wpływie zmian klimatu na przyrodę: na organizmy żywe, na lodowce czy grunty rolne. 
Organizacja IPCC (Intergovenmental Panel on Climate Change), której ekspertem jest m.in. prof. Piotr Tryjanowski, została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla w 2007 r. za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu.