Zespół projektowy

Asystent ds. organizacyjno - finansowych - dr Justyna Tanaś

Asystent ds. organizacyjno - finansowych

dr Justyna Tanaś

e-mail: justyna.tanas@ue.poznan.pl