Zespół projektowy

Specjalista ds. finansów i rozliczeń, członek zespołu merytorecznego - dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi

Specjalista ds. finansów i rozliczeń

Członek zespołu merytorecznego

dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi

e-mail: aleksandra.remi@ue.poznan.pl