Pracownia PPU pozwoli na realizację badań w nurcie korporacyjnego przetwarzania danych. W Pracowni będą prowadzone badania w zakresie projektowania, implementacji i oceny innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii i metod hurtowni danych, w tym procesów ETL, a także technologii OLAP oraz data mining, co zbiorczo jest określane jako business intelligence.


Projektowane i adaptowane do zastosowań biznesowych będą nowatorskie interfejsy oraz metody zarządzania procesami biznesowymi i zasilania tychże procesów informacjami pozyskanymi ze źródeł internetowych. Pracownia PPU będzie korzystała z zasobów serwerowych segmentu CORE oraz zakupionych licencji na oprogramowanie.


Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest innowacyjna technologia in-memory computing. Projektowane i oceniane będą możliwości jej zastosowań biznesowych. W tym celu zakupiono licencje na oprogramowanie SAP HANA, pioniera i lidera w zakresie zastosowań przetwarzania w pamięci. Zestaw jest dopełniony przez rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence oraz system SAP ERP, do pełnego symulowania środowisk spotykanych w firmach (SAP S4/HANA). Całość zainstalowana jest na dwóch serwerach zakupionych również w ramach projektu, dysponujących pamięcią 512GB oraz 256GB, co pozwoli na swobodną realizację badań i projektów w zakresie przetwarzania w pamięci.