• każda innowacja (nowa technologia, produkt,  proces lub usługa), która może przyczynić się do ochrony środowiska lub wydajniejszego wykorzystania zasobów

Źródło: Ekoinnowacje. Materiały informacyjne Unii Europejskiej. Czerwiec, 2011

 

  • tworzenie nowych i konkurencyjnie wycenionych dóbr, procesów, systemów, usług i procedur, które mogą zaspokoić potrzeby ludzkie i zapewnić jakość życia wszystkim ludziom wraz z minimalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych (materiały uwzględniające nośniki energii i powierzchnię ziemi) na jednostkę produkcji oraz minimalną emisję substancji toksycznych)

Źródło: Bleischwitz R. et al. Eco-innovation – putting the EU on the path to a resource and energy efficient economy; Wupertal Institute for Climate, Environment and Energy; 2009; ISBN 978-3-929944-77-8  Za: Reid A., Miedzinski M: Eco-innovation, final report for sectoral innovation watch