• włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju produktu mające na celu obniżanie negatywnego oddziaływania na środowisko w całych cyklach życia produktów (ang. Design for Environment (DfE), ecodesign, life cycle design, green design,  Environmental Consious Design (ECD), sustainable design)

Źródło: PN-EN ISO 14006:2011 Systemy zarządzania środowiskowego – wytyczne do wdrażania ekoprojektowania; PKN; Warszawa; 2011