• Macierz EQFD stanowi modyfikację macierzy QFD, która po raz pierwszy została zastosowana w Japonii. Po kilku latach zdobyła także popularność w innych krajach. Celem macierzy jest kształtowania jakości produktów poprzez przełożenie informacji pozyskanych z rynku na parametry techniczne produktu. Macierz EQFD spełnia dwa główne zadania w ekoprojektowaniu: łączy wymagania zainteresowanych stron z parametrami środowiskowymi produktów oraz hierarchizuje parametry środowiskowe

Źródło: Wimmer W. et al.: Ecodesign implementation. A systematic guidance on integrating environmental considerations into product development; Springer; 2004