• półilościowe narzędzie stosowane w ekoprojektowaniu wykorzystujące perspektywę cyklu życia. Macierz składająca się z pięciu kolumn i pięciu wierszy. W wierszach znajdują się etapy cyklu życia, a kolumnach kwestie środowiskowe takie jak: wybór materiałów, zużycie  energii, odpady stałe, odpady ciekłe i emisje gazowe. Zadaniem macierzy ERPA jest ocena poszczególnych etapów cyklu życia produktu/usługi z punkt widzenia poszczególnych kryteriów środowiskowych. Ocena produktów dokonywana jest z cyklu czterech kroków

Źródło: Hochschorner M. and Finnveden G. Evaluation of two simplified life cycle assessment methods; The International Journal of Life Cycle Assessment; 8 (3) 2003