• półilościowe narzędzie stosowane w ekoprojektowaniu wykorzystujące perspektywę cyklu życia. Składa się z pięciu kolumn i czterech wierszy. W kolumnach znajdują się etapy cyklu życia (produkcja materiałów u dostawców, produkcja produktu, użytkowanie, końcowe zagospodarowanie), a w wierszach kwestie środowiskowe (materiały/surowce, energia, związku chemiczne oraz inne kwestie). Opracowana w Danii w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku przez The Danish Institute for Product Development i dk-Teknik Energy and Environment

 Źródło: Hochschorner M. and Finnveden G. Evaluation of two simplified life cycle assessment methods; The International Journal of Life Cycle Assessment; 8 (3) 2003