• technologie wprowadzające do środowiska mniej zanieczyszczeń oraz wykorzystujące wszelkie zasoby naturalne w sposób zapewniający ich dłuższą dostępność, obejmujące nie tylko  technologie produkcji, lecz całe systemy technologiczne, procesy produkcyjne, wyroby, obsługę, urządzenia oraz procedury organizacyjne i zarządzanie ((ang. environmental sounds technology).

Źródło: PROGRAM WYKONAWCZY do KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ na rzecz TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH

na lata 2007 - 2009  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2010 – 2012; Ministerstwo Środowiska; Warszawa 2007