• Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
 • Prof. dr hab. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący KRASP
 • Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • Prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Domański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu