Podczas Dnia Absolwenta zorganizowana zostanie wyjątkowa wycieczka dla absolwentów po miejscach związanych z Uniwersytetem i Poznaniu. Wycieczka rozpocznie się przed budynkiem CEUE (ul. Towarowa 55) o godzinie 13.30.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Informacje o zakwalifikowaniu się na listę uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń) otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych.