W ramach Projektu realizujemy staże dla studentów grupy docelowej (III rok I stopnia i II rok II stopnia WIGE). Przewidziano zorganizowanie 40 staży.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji staży dostępne są w Regulaminie staży (poniżej). Staże obejmują 120 godzin i mogą być realizowane do końca września 2015.
Opiekunem staży jest dr Krzysztof Echaust (kompetencje@projekty.ue.poznan.pl).

Przeprowadzono rekrutację w następujących firmach:

OSTC Poland Sp.  z o.o. 
PCO
Business Consulting Center Sp. z o.o.
YANOSIK
Creandi sp. z o.o.
BCC sp. z o.o.
Orange
Open Nexus
SII
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BZWBK
Deloitte
KGHM