Studenci II stopnia

Gospodarka odpadami

Wymiar godzinowy: 16 h

1. Zastosowanie metod fizykochemicznych do oceny składu kompostu.

2. Wykorzystanie metod mikrobiologicznych do oceny jakości i bezpieczeństwa sanitarnego odpadów przemysłowych i kompostu.

3. Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów.