Uczymy już od 34 549 dni
Projekty

Menedżer ds. zarządzania i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych oraz z zakresu przedsiębiorczości przez 130 studentów ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych oraz z zakresu przedsiębiorczości przez 130 studentów ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.