Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych oraz z zakresu przedsiębiorczości przez 130 studentów ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.