Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych oraz z zakresu przedsiębiorczości przez 130 studentów ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

W ramach projektu zaplanowano m.in. realizację następujących działań:
  • certyfikowane szkolenia,
  • treningi z metodykiem,
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
  • warsztaty z praktykami,
  • warsztaty analityczne realizowane w formie laboratoryjnej,
  • praca w zespołach projektowych,
  • warsztaty z przedsiębiorczości.

Efektem projektu będzie zdobycie przez studentów kwalifikacji szczególnie pożądanych na rynku pracy. Założono, iż dzięki udziałowi w projekcie co najmniej 40% uczestników projektu będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kształcenia.

Rekrutacja 30-stu uczestników projektu, spośród studentów studiów pierwszego stopnia, rozpocznie się w lutym 2017 r. Pierwsze zajęcia planowane są w marcu 2017 roku.

Rekrutacja 20-stu uczestników projektu, spośród studentów studiów drugiego stopnia, rozpocznie się w kwietniu 2017 roku. Pierwsze zajęcia planowane są w październiku 2017 roku.