Aktualności

Informacja dla studentów którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie

Dokumenty aplikacyjne (wymienione są w załączniku 3  na stronie www w zakładce dokumenty) proszę dostarczyć w wersji papierowej albo za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Biurze Projektu lub Kancelarii UEP nie później niż do dnia 19/08/2014. Biuro Projektu mieści się w pokoju 02 w budynku C UEP na ulicy Towarowej 53 i czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:30 do 14:30. Dodatkowo dokumenty można dostarczać do Biura Projektu w godzinach pracy Doradcy Zawodowego od 07/08/2014 (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 10:50)


UWAGA - w dniach 04/08/2014-06/08/2014 Biuro Projektu będzie jednak czynne ;-), ale jak ktoś chce może zostawić dokumenty w Kancelarii UEP (budynek B)